Prețuri

Tarifele noastre sunt negociabile și se stabilesc de comun acord cu clientul. Se fac reduceri sau majorări de preţ în funcţie de: limbă, termenul de predare, gradul de dificultate al textului şi de volumul lucrării.

Se tarifează minim 1 pagină, se considera o pagină 2000 de caractere cu spaţii rezultate în urma traducerii.

Legalizarea notarială a traducerilor: 45 lei / primul exemplar, 10 lei/ fiecare exemplar in plus din acelaşi document.

GRATUIT – serviciul de imprimare este inclus în preţul traducerii atât în cazul traducerilor legalizate şi autorizate cât şi în cazul celorlalte traduceri.