Servicii

Serviciile noastre se adresează atât persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice. Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate.

Vă oferim servicii profesioniste de traduceri în şi din majoritatea limbilor de circulaţie internaţională din diferite domenii cum ar fi:

  • tehnic: fişe tehnice, manuale de utilizare şi instrucţiuni, proiecte etc.
  • medical: bilete de internare sau ieşire din spital, bilete de analiză, adeverinţe medicale etc.
  • juridic: contracte, acte notariale, acte funciare, acte constitutive, hotărâri de la instanţele de judecată etc.
  • comercial: bilanţuri, cataloage, scrisori, e-mail-uri etc.
  • acte tipizate: certificat de căsătorie, certificat de naştere, cazier judiciar, talon auto, factură, diplomă de studii etc.
  • literar

 Pentru persoanele juridice: oferim servicii de traduceri pe baza de contract adaptate perfect cerinţelor dumneavoastră.

Avantajele incheierii unui contract de prestări servicii de traduceri sunt următoarele:

– reduceri pe toată durata contractului faţă de preţurile din lista de preţuri
– preţuri fixe pe durata contractului
– prioritate in preluarea comenzilor
– condiţii de plata flexibile adaptate cerinţelor dumneavoastră

Legalizare notarială

La cererea clientului asigurăm si legalizarea notarială a traducerilor. Legalizarea presupune un tarif suplimentar faţă de traducerea autorizată simplă, fiind un serviciu pe care firma îl oferă tuturor clienţilor săi. Altfel spus, nu va fi necesar ca clientul să se deplaseze la notar pentru legalizarea traducerii, de acest lucru ne vom ocupa noi.

Interpretariat

Asigurăm interpreţi de traducere consecutivă și simultană pentru intâlniri de afaceri, conferinţe, seminarii, interviuri, tratative comerciale, pentru notariate şi alte evenimente.

 Apostilare

Apostila este o ştampilă identică în toate statele membre ale Convenţiei de la Haga şi care se aplică direct pe actul de legalizat, fie pe o prelungire a acestuia.  Nu pot fi apostilate în  România acte emise în alte state. Biroul nostru vă poate ajuta pentru obţinerea apostilei de la toate instituţiile compentente în acest scop din România: Prefectură, Tribunal şi Camera Notarilor Publici.